Historien om Teen Club Nyt

For at orientere medlemmerne om kommende arrangementer i god tid og gøre lidt ekstra reklame for de mindre kendte orkestre udgav man allerede i eftersommeren 1966 et klubblad, Teen Club Nyt. Bladet var i A5 format, som det var typisk for datidens skoleblade, og det udkom en gang om måneden.

Støste oplag: 7.500 eksemplarer
De første numre blev trykt i 2.000 eksemplarer, som blev uddelt ved selve arrangementerne. Det største oplag blev trykt i april 1968, 7.500 eksemplarer. Redaktionsmøderne foregik hos et af ledelsens medlemmer og fandt som regel sted fra søndag aften til mandag morgen. Skrivende medarbejdere skrev klader i hånden, et par skrivemaskinekyndige piger skrev dem rent på korrekt spaltebredde – på den tid var det uden slette- / rettetast – inden artiklerne blev layoutet og færdigmonteret.

En sælig opgave – redigeringen af vittighederne, som blev stjålet fra diverse skole- og ugeblade – blev henvist til et særskilt lokale, fordi vittigheds-redaktøren som oftest grinede for meget og for højt. Rent teknisk blev originalerne til alle artiklerne skrevet på skrivemaskine mens overskrifterne blev skrevet/gnubbet sammen med overføringsbogstaver i passende størrelse og typografi.

Til sidst blev tekster, overskrifter og tegninger så klæbet op på nogle papark. Skulle der fotos med, gjorde man plads til disse, og trykkeriet skulle så scanne og indsætte billederne på de anviste steder. I december 1966 blev samtlige de daværende 4.000 medlemmer tilmeldt Postens avisdistributions system, så Teen Club Nyt i januar 1967 blev sendt med postenvæsenet hjem til alle.

Det krævede mange hænder at udfylde Postens formularer på skrivemaksine, så man lånte et klasseværelse på Egegård Skole for en aften, og et større antal medarbejdere gik i gang med det antal fingre, de nu havde rutine i at bruge på tasterne.

Bladets sideantal kunne variere fra 4 til 32 sider afhængigt af den aktuelle stofmængde. I visse tilfælde blev der udgivet særudgaver på blot 4 sider for f.eks. at orientere om, at et Tages arrangement måtte udsættes. Et af Teen Club’ens medlemmer, Jørgen Angel var meget interesseret i både musik og at fotografere. Der blev derfor indgået den aftale, at Jørgen fik gratis adgang til alle arrangementer mod, at Teen Club Nyt fik leveret gratis billeder. Det medførte en klar forbedring af bladet, da man tidligere havde være henvist til alene at anvende orkestrenes pressefotos.

Redaktionelt indeholdt bladet en blanding af anmeldelser af orkestrene, artikler om kommende grupper, læserbreve, internt nyt om medarbejdere, medlemsundersøgelser osv. Der blev endda plads til opbyggelige artikler med advarsler mod rusmidler etc.

»Mød dit favoritorkester«
En sælig populær rubrik var »Mød dit favoritorkester«. Her blev medlemmerne opfordret til at skrive hvilket orkester, de gerne ville møde, og Teen Club Nyt ville så prøve at formidle et møde – der oftest fandt sted hjemme hos medlemmet selv. Det blev til nogle meget spændende oplevelser for de medlemmer, der fik deres store drøm opfyldt.

Mødre bagte og dækkede kaffebord, fædre og ældre søskende holdt fri fra arbejde og kammeraterne på vejen holdt vagt, for alle ville tage del i disse møder mellem tidens hotteste popnavne og en af deres store fans. Til gengæld for mødet med idolgruppen skulle den heldige fan så skrive en lille artikel til Teen Club Nyt om, hvordan mødet var gået.

"Hot" og "Not" i Teen Club'en
Blandt de grupper, der mødte deres fans igennem Teen Club Nyt var så populære navne som Red Squares, Tages, Wishfull Thinking og Lollipops. I Teen Club Nyt december 1967 kunne man også læse, at det bedste i Teen Club’en i følge en afstemning blandt medlemmerne var orkestrene, stemningen og pigerne. Det dårligste var varmen, ventilationen og køen ved indgangen. Det sidste var et problem, for det hændte, at flere hundrede gik forgæves, så det trofaste bublikum vidste, at det gjaldt om at komme i god tid

Kilde: "Den gamle redaktør" - også kendt som Kim Utke

Teen Club Nyt

Her kan du læse og downloade alle de gamle Teen Clubs Nyt fra perioden 1966 - 1969

September 1966
Oktober 1966
November 1966
December 1966
Januar 1967
Februar 1967
Marts 1967
April 1967
September 1967
Oktober 1967
November 1967
December 1967
December 1967 (ekstranummer)
Januar 1968
Februar 1968
Marts 1968
April 1968
September 1968
Oktober 1968
November 1968
December 1968
Januar 1969
Februar 1969
Marts 1969