rock
Læs hele historien

I artiklen "Rock og pop i Gladsaxe" af arkivar Charlotte Voss i Årbog for Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune 2006 får du hele historien om Gladsaxe Teen Club og om den moderne pophistorie i Gladsaxe.
Læs mere

medlemskort

I kø for at få medlemskort til Gladsaxe Teen Clubs

Såkaldte åbne, offentlige arrangementer krævede en særlig tilladelse fra politiet, så medlemskab var påkrævet for at komme ind til Teen Club'ens arrangementer. Man blev dog medlem på stedet for kr. 4,- (senere kr. 5,-), men det betød, at der skulle skrives et stort antal medlemskort på maskine - med gennemslagskopi - hver aften, der var teen-club-bal. Denne procedure sinkede også indgangen, hvad der var et af de gentagne klagepunkter fra medlemmerne. Entréen var udover sæson-medlemskabet normalt kr. 6,- og ved de dyrere orkestre kl. 10,-.

Gladsaxe Teen Clubs historie
- i meget korte træk
Del 1: Begyndelsen og Teen Club'en i tal...

Tekst Kim Utke - suppleret af information fra Teen Club Nyt m.v.

Frem til omkring 1963 var "De unges Gladsaxe" under DsU den eneste arrangør af teenballer i Gladsaxe Kommune. De unges Gladsaxe afholdt bal for teenagere på Marielyst Skole med det formål at tjene penge til ungdomsformål, som blev afholdt af DsU og DUI.

Omkring 1963 fik foreningen konkurrence af en nystartet popclub under navnet "Teen Club". Denne første Teen Club blev startet af nogle unge mennesker, som først og fremmest var interesseret i at tjene penge på de unges store interesse for popmusik. Men for at få lov til at leje Egegårds Skoles aula for en symbolsk leje på kr. 75,- pr. aften, tilbød de til gengæld, at overskuddet kunne gå til ungdomsformål i Gladsaxe Kommune. Denne måde at tjene penge på fik Konservativ Ungdom, DSU og en sammenslutning af idrætsklubber i Gladsaxe øje på. I løbet af kort tid var der nu bal på Egegård Skole hver lørdag med skiftende arrangører.

I stedet for fortsat at konkurrere om arrangementerne enedes man efter et stykke tid om, at det ville være mere hensigtsmæssigt at slå foreningernes anstrengelser sammen og lave een fælles "Gladsaxe Teen Clubs". Initiativet blev positivt modtaget af Gladsaxe Kommunes ungdomskonsulent og af kommunalbestyrelsens ungdomsudvalg. Fra sæsonen 1965/66 blev arrangementerne i Gladsaxe Teen Clubs gennemført i det nye fælles regi.

Med tiden blev vedtægterne justeret, og klubben blev gjort uafhængig af bl.a. de politiske ungdomsforeninger. Det var jo heller ikke givet, at en idrætsleder eller kommende politiker syntes, det var sjovt at arrangere popbal lørdag efter lørdag. Teen Club'en blev en selvejende institution, og ledelsen skulle rekrutteres blandt de mest aktive og interesserede medarbejdere.

I dag er det svært at forstå, at en lille gruppe entusiastiske unge mennesker i en forstad til København og med udgangspunkt i ganske almindelig skoleaula med en lille scene i løbet af relativt kort tid kunne skabe noget som blev et begreb i datidens danske popmiljø. I nutidens penge var der tale om en millionforretning.

Gladsaxe Teen Clubs i tal
1965/66
1966/67
1967/68
Antal medlemmer
6.100
5.988
5.800
Antal arrangementer
39
38
34
Omsætning i kr.
263.901
339.634
328.769
Overskud
76.466
80.699
15.781
Kilde: Læserbrev af Kim Utke i Folkebladet for Gladsaxe Kommune d. 20. november 1969

I sæson'en 1968/69 var der planlagt 31 arrangementer, men de sidst 3 måtte aflyses.

Ud fra medlemskartotekerne kan det aflæses, at medlemmerne kom fra hele Storkøbenhavn - ja fra hele landet. Mange tog gerne turen fra Amager hver lørdag. Unge provinsboer syntes også, at de skulle i Teen Club'en, når de var i København. Specielt så det ud til at Ringkøbing var flot repræsenteret!

I kø for at komme ind til en Ten Years After koncert i Gladsaxe Teen Club
Foto: Jørgen Angel - www.angel.dk

For at klare betalingerne ved indgang og bar tilstrækkeligt smidigt var der 13 pengekasser i gang pr. aften, og der blev indkaldt 30-40 medarbejdere. Alle var ikke i arbejde hele tiden. Det skulle også være en fornøjelse at være medarbejder, men der var aldrig problemer med at få alle jobs besat.

I god tid inden dørene til Teen Club'en/Egegård Skole blev åbnet snoede der sig oftest en længere 6-8 personer bred kø ned ad Gladsaxe Møllevej. Det var ikke ualmindeligt at op mod 400 gik forgæves, når de populære bands spillede. Dørene åbnede kl. 19.00, musikken begyndte kl. 19.30 og det hele sluttede kl. 23.45.

Ifølge en undersøgelse gengivet i Teen Club Nyt december 1966 var medlemmernes gennemsnitsalder 16½ år.

> Fortsæt med at læse mere om Teen Club'ens medarbejdere her.